Gminne programy

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2016 roku.
Programu Rozwoju Gminy Stara Błotnica na lata 2015 -2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Stara Błotnica na lata 2015 - 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Stara Błotnica na lata 2015 - 2020


Pozostałe programy:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.  
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami   

Strategia Rozwoju Gminy Stara Błotnica

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stara Błotnica

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Stara Błotnica na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja) wer. pdf

 

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Stara Błotnica na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 (aktualizacja) wer. doc

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Błotnica na lata 2012-2032.

 

Program współpracy Gminy Stara Błotnica   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.)   w 2013 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-08 11:40:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-12 22:22:48
  • Liczba odsłon: 180
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1090817]

przewiń do góry