18.12.2014 r.

17.12.2014 r.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Błotnica
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .


15.12.2014 r.
Powiadomienie o wyborze oferty

12.12.2014 r.
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w 2015 roku.

08.12.2014 r.
Zakup sprzętu elektronicznego
-formularz ofertowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


28.11.2014 r.
Zapytanie ofertowe - wykonanie przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
-załączniki
rys. 1; rys. 2;
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.


26.11.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.11.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


27.10.2014 r.
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stary Kadłub
- formularz ofertowy
- opis techniczny, wyposażenie
Informacja o wyborze oferty.


17.10.2014 r.
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Stary Kadłub.
- formularz ofertowy
- opis techniczny
-wyposażenie
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

08.10.2014 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty przedszkolne zlokalizowane na terenie Gminy Stara Błotnica, działające w ramach projektu „Krasnoludkowe Przedszkole.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

08.10.2014 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne 4 punkty przedszkolne zlokalizowane na terenie Gminy Stara Błotnica, działające w ramach projektu „Krasnoludkowe Przedszkole.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.09.2014 r.
Zapytanie ofertowe:  Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”
Informacja do zapytania ofertowego.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.09.2014 r.
Zapytanie ofertowe:  Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe  
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

09.09.2014 r.

05.09.2014 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację wyjazdu edukacyjno - integracyjnego – 1-dniowego
-załącznik nr 1
-załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.09.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie pedagoga i psychologa wspomagających przedszkolaków, ich rodziny i nauczycieli w ramach realizacji projektu: „Krasnoludkowe Przedszkole”
 
20.08.2014 r.
ZAPYTANIE  OFRTOWE na  przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do punktów przedszkolnych  na potrzeby realizacji projektu pn.: „Krasnoludkowe przedszkole”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.08.2014 r.
-załącznik nr 1 oferta,
-załącznik nr 2 umowa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.08.2014 r.
-załącznik nr 1;
-załącznik nr 2;

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.07.2014 r.
ZAPYTANIE CENOWE dotyczące umundurowania harcerskiego.
-formularz cenowy


21.07.2014 r.
ZAPYTANIE  OFERTOWE na wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do  Publicznej  Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach  i  Zespołu  Szkół Gminnych w  Starej Błotnicy w roku szkolnym 2014/2015.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.07.2014 r.
Załącznik - projekt umowy.

Unieważnienie zapytania ofertowego

16.07.2014 r.
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.
Zapytanie ofertowe .
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - umowa09.07.2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego – Kurs : Operator koparko-ładowarki dla 2 Uczestników Projektu realizowanego przez GOPS w Starej Błotnicy w ramach  projektu systemowego „ Nowe szanse – nowe możliwości ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII  - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacje o wyborze oferty


17.06.2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 13 osobowej grupy Uczestników Projektu  realizowanego przez GOPS w Starej Błotnicy w ramach  projektu systemowego „ Nowe szanse – nowe możliwości ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII  - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie zapytania ofertowego

05.06.2014 r.
G mina Stara Błotnica zaprasza do złożenia oferty na  remont gabinetów lekarskich w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy gm. Stara Błotnica.
Projekt remontu gabinetów
-rys. 1
-rys. 2
Projekt umowy


31.01.2014 r.
Przedmiot zapytania ofertowego:
Wyłonienie osoby odpowiedzialnej za rekrutację, nadzór nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwojowych, nadzór nad wykorzystaniem e-dziennika w szkołach w związku z realizacją projektu pn.:  „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


31.01.2014 r.
Przedmiot zapytania ofertowego:

14.01.2014 r. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-14 14:30:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 14:00:16
  • Liczba odsłon: 15586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1090934]

przewiń do góry