Sesja XVIII   

Porządek obrad

 

Uchwały z 27 czerwca 2012r.

Uchwała nr XVIII/104/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Starej Błotnicy z wykonania budżetu za 2011 r. i sprawozdania finansowego.   

Uchwała nr XVIII/105/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 roku.   

Uchwała nr XVIII/106/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/109/2004 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy.   

Uchwała nr XVIII/107/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.   

Uchwała nr XVIII/108/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2011 rok.   

Uchwała nr XVIII/109/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.    

Uchwała nr XVIII/110/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.   

Uchwała nr XVIII/111/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.    

Uchwała nr XVIII/112/2012 w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Starym Kadłubie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.  

Uchwała nr XVIII/113/2012   w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Pierzchni   wchodzącej w skład   Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach.     

Uchwała nr XVIII/114/2012   w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Starych Żdżarach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe.        

Uchwała nr XVIII/115/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy.    

Uchwała nr XVIII/116/2012 w sprawie przejęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami na lato 2012-2015 dla Gminy Stara Błotnica''.      

Uchwała nr XVIII/117/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Błotnica do realizacji projektu ,, Nowe Szanse- nowe możliwości'' w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.      

Uchwała nr XVIII/118/2012 w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012-2014.     

Uchwała nr XVIII/119/2012 w sprawie określania stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stara Błotnica w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania.   

Uchwała nr XVIII/120/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statusie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-13 14:22:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-06 12:16:03
  • Liczba odsłon: 246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1090996]

przewiń do góry