Zarządzenie nr 3/2010 wraz z załacznikiem

Zarzadzenie nr 4/2010 wraz z załacznikiem

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy

 

Zaządzenie nr 9/2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

załączniki:

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2009 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2009 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2009 r.

Przychody i koszty na 31.12.2009 r.

Sprawozdanie z działalności PZOZ w Starej Błotnicy dane finansowe za okres 01.01.2009 r do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie z realizacji ustawy   Prawo Zamówień Publicznych

Sprawozdanie z dnia 18.03.2010 r. z realizacji ustawy   Prawo Zamówień Publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu według działów za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w pełnej szczegółowości   za 2009 r.

Wykonanie inwestycji za 2009   budowa oczyszczalni .

 

 

Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

załączniki:

Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów na I półr. 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu   za I półr. 2010 r.

Sprawozdanie z działów rozdziałów i paragrafów za I półr. 2010 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadanie zlecone za I półrocze 2010 r. zał. nr 3

Plan i wykonanie z dotacji na zadanie zlecone za I półrocze 2010 r. zał. nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów na I półrocze 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2010 r.

Zestawienie udzielonej doacji w I półroczu dla jednostki sektora finansów publ.

Sprawozdanie   ZGK przychody z wykonania   za I półrocze 2010 r.

Koszty SPZOZ wpływy środków pieniężnych w I półroczu 2010   r.

Przychody i koszty na 30 czerwca 2010 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarosz Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-18 11:07:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-14 12:08:37
  • Liczba odsłon: 308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1090965]

przewiń do góry